Projecten

Deze projecten hebben als doel om volwassenen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt toe te leiden naar de opleiding begeleider kinderopvang. Via een breed partnerschap werken we aan randvoorwaarden om de kans op een succesvol leertraject te maximaliseren. >>lees meer

BIKO West & RSL4KidsESF project

Stoel 4 is één van de proeftuinen ter voorbereiding van het nieuwe inburgeringsdecreet. Samen met de vier lokale besturen (Menen, Wervik, Harelbeke en Wevelgem) begeleiden we inburgeraars naar een taalstage die past binnen hun oriëntatietraject. >>lees meer

Stoel 4ESF Project

LIO staat voor ‘Learning Inside Out’ en realiseert de dienstverlening van Leerwinkels binnen de drie West-Vlaamse gevangenissen. Via individuele trajecten en groepsaanbod voorzien we een intensieve begeleiding naar en tijdens opleidingstrajecten. >>lees meer

LIOESF Project

Het Edusprongproject ‘Leerwinkel West-Vlaanderen’ heeft als doel om te komen tot meer duurzaam verankerde, doelgroepoverstijgende, outreachende en laagdrempelige leerloopbaanbegeleiding.>>lees meer

Edusprong ‘Leerwinkel West-Vlaanderen’Een project van de Vlaamse Overheid

Afgelopen projecten

SIREE staat voor ‘Social Integration through Education & self-Employment’. Huis van het Leren begeleidt hierin een tiental meertalige ondernemers en werkt samen met CVO’s, hoger onderwijs en OKAN om via co-creatie tot concrete acties te komen om onderwijs toegankelijker te maken. >> lees meer

SIREEInterreg2zeeën project

Met het Incompany project wil VIVES haar graduaatsopleiding winkelmanager afstemmen op de noden van werknemers. In het project biedt Huis van het Leren ondersteuning om die noden in kaart te brengen en relevante acties te formuleren.

IncompanyESF project

Met het microproject Steps4You, hanteren we de test ‘Global Steps’ bij 30 personen met een migratieachtergrond. De test heeft als doel om de 21-eeuwse vaardigheden in kaart te brengen en biedt input voor verdere reflectie.

Steps4YouInterreg Frankrijk Wallonië Vlaanderen
Micro-project

SILO staat voor ‘Social Integration Through Learning Orientation’. Samen met HNMKY uit Finland en het Leerwerkloket uit Nederland willen we onze expertise delen rond werkplekleren en de rol van werkplekleren tijdens het oriëntatieproces. >>lees meer

SILOErasmus+ project

LES staat voor ‘Lerende Eu-regio Scheldemond. Met dit project wil Huis van het Leren duaal leren in het volwassenenonderwijs mee realiseren. Binnen dit project gaat het concreet om de opleiding computeroperator in het secundair volwassenenonderwijs. >>lees meer

LESInterreg Nederland-Vlaanderen project