Verduurzaming Leerwinkel West-Vlaanderen

Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Vlaamse Overheid, de Provincie West-Vlaanderen, Stad Roeselare, POM West-Vlaanderen, Bibliotheek Kortrijk, Bibliotheek Brugge en OCMW Brugge.

Voor wie?

Voor alle West-Vlaamse volwassenen, met een leervraag:

  • Een aanklampende begeleiding voor meer kwetsbare burgers
  • Objectieve informatieverstrekking voor meer zelfredzame burgers

Partnerschap

Binnen dit project werken we samen met heel wat partners, zowel op strategisch niveau als in functie van individuele trajecten

Informatienota

Via deze informatienota kom je meer te weten over het project.

Wat?

Het project ‘Leerwinkel West-Vlaanderen’ heeft als doel om te komen tot meer duurzaam verankerde,
doelgroepoverstijgende, outreachende en laagdrempelige leerloopbaanbegeleiding.

Waar kunnen burgers terecht voor informatie en begeleiding?

Waar kan je terecht voor begeleiding?

Regio Brugge: Brugge & Blankenberge
Regio Midden-West-Vlaanderen: Roeselare & Tielt
Regio Zuid-West-Vlaanderen: Kortrijk
Regio Westhoek: Poperinge, Diksmuide, Ieper en Veurne
Regio Kust: Oostende