Huis van het Leren West-Vlaanderen

VZW Huis van het Leren West-Vlaanderen

Maatschappelijke zetel: Koning Leopold III laan 41, 8200 Brugge

RPR: Ondernemingsrechtbank Gent – afdeling Brugge

Ondernemingsnummer: 0874.547.743

Contact: info@huisvanhetleren.be of www.huisvanhetleren.be