Nederlands oefenen

Tijdens de lockdown ten gevolge van de coronacrisis waren heel wat anderstaligen op zoek naar manieren om hun Nederlands verder te oefenen. Voor het aanleren van luister-, lees- en schrijfvaardigheden is veel online materiaal beschikbaar op deze site van Nederlands oefenen. Het inoefenen van de Nederlandse taal (lees: spreken) daarentegen werd door de coronamaatregelen niet evident.

Heel wat bestaande praattafels gingen daarom op zoek naar online alternatieven om anderstaligen toch spreekkansen te blijven bieden. Huis van het Leren vzw en het Agentschap voor Integratie en Inburgering ondersteunden tijdens de lockdown deze praattafels in het opstarten van hun online praatinitiatieven. Daarnaast startten zij ook zelf een initiatief en ondersteunden zij vrijwilligers om online Nederlands te oefenen met anderstaligen.

Ook post-corona blijven deze online initiatieven enorm van belang en verwelkomen we graag nieuwe vrijwilligers. Interesse? Lees de bijgevoegde praktische informatie en meld je aan!