Een secundair diploma behalen binnen detentie? Dat kan!

 “Een secundair diploma behalen binnen detentie? Dat kan!”

Leerwinkel West-Vlaanderen in de gevangenis

Eind 2017 kon Leerwinkel West-Vlaanderen, met de steun van ESF en in samenwerking met VOCVO ook haar werking opstarten in de drie West-Vlaamse gevangenissen. Sindsdien begeleidden de leerloopbaanbegeleiders meer dan 1.000 gedetineerden naar en tijdens een opleiding in West-Vlaanderen.

In 2020 breidde de werking uit naar de Oost-Vlaamse gevangenissen, waar de Stap Leerwinkel Oost-Vlaanderen de dienstverlening organiseert. In 2021 werd het partnerschap uitgebreid naar alle Vlaamse en Brusselse gevangenissen.

Eerste secundair diploma via Leerwinkel

Leerwinkels zijn binnen de gevangenissen verantwoordelijk voor de examencommissie. De leerloopbaanbegeleiders zorgen voor de inschrijvingen, het inplannen van de examens en voorzien de nodige ondersteuning wat betreft leren leren.

Zo leerde ook J. Jongbloet Leerwinkel kennen. Hij behaalde zijn diploma secundair onderwijs via de examencommissie tijdens zijn detentieperiode, met de ondersteuning van zijn leerloopbaanbegeleider. J. Jongbloet is de eerste gedetineerde die tijdens de projectperiode zijn diploma kan behalen, dankzij de ondersteuning van Leerwinkel. Een prestatie die we niet onopgemerkt voorbij kunnen laten gaan.

Samen met de directie van de gevangenis, de leerloopbaanbegeleiders van Leerwinkel en West-Vlaams gedeputeerde voor flankerend onderwijsbeleid organiseren we een kleine proclamatie voor J. Jongbloet.

De directie onderstreept het belang van onderwijs binnen detentie en is dankbaar voor de ondersteuning van Leerwinkel. Een diploma secundair onderwijs verhoogt aanzienlijk de mogelijkheden tot re-integratie in de samenleving.

Ook gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu bevestigt het belang van leerloopbaanbegeleiding én onderwijs binnen de muren van de gevangenis. Het sluit ook aan bij de speerpunten van het provinciaal flankerend onderwijsbeleid. Waarbij er zowel ingezet wordt op levenslang leren als op het verhogen van de gekwalificeerde uitstroom.

En J.Jongbloet? Hij is ontzettend trots op dit diploma en de prestatie. Via het systeem van beperkte detentie zet hij alvast terug de eerste stappen in de samenleving. We zijn ervan overtuigd dat zijn diploma hem verder op weg zal helpen en wensen hem alvast veel succes toe! Op dit moment is hij zich volop aan het voorbereiden op zijn opleiding bij VDAB, technicus koeltechnieken.