Experttalk BIKO

Het ESF-project BIKO West beoogt de instroom van kwetsbare werkzoekenden en niet-beroepsactieven naar de functie van kinderbegeleiders in de kinderopvang voor baby’s en peuters te stimuleren en versterken.
De cursist krijgt extra ondersteuning voor, tijdens en na de voltijdse 1-jarige opleiding tot ‘kinderbegeleider baby’s & peuters’. Deze ondersteuning kan gaan over taal, leren leren en andere drempels die een cursist kan ervaren. Het project BIKO West loopt in Brugge, Kortrijk en Ieper.
Misschien is dit wel een geschikte opleiding voor één van uw cursisten of cliënten? Op maandag 7 juni lichten we het BIKO-project graag nader toe aan onze partners en toeleiders.
  • Maandag 7 juni van 13.00u tot 14.00u
  • Online, via Microsoft Teams
  • Voor partners