Joke vrijwilligt

Joke Derhoore is binnen ons SIREE project vrijwilliger en oefent op regelmatige basis én online Nederlands met Mohammed! 

Gisteren hebben Mohammed en ikzelf een eerste online contact gehad. Gezien het voor ons beiden een eerste kennismaking was met deze manier van werken, voelde het wel wat onwennig aan, maar ik geloof dat het volgende contact vlotter zal verlopen.

Het is voor mij ook een zoeken om de juiste woorden te hanteren (raad op jullie website m.b.t. toegankelijk taalgebruik heeft me wel op de goede weg geholpen, alsook het filmpje van de twee dames die gebruik maken van jullie platform!) – en niet te vervallen in een dialect of moeilijk vakjargon.

We hadden een korte sessie van een 15tal minuten. Woensdag a.s. staat een nieuwe afspraak vast. Mijn voorstel naar Mohammed toe, is dat we elkaar wekelijks een drietal keer contacteren, respectievelijk voor een kwartiertje. Ik geloof dat wanneer we frequenter een moment inlassen van ongeveer een kwartier, dat hij door het repetitieve sneller de voertaal onder de knie zal krijgen en vooral de durf aan de dag zal leggen om het Nederlands te gebruiken, dan wanneer we 2 x per maand een halfuur tot een uur zouden telefoneren.

Ik heb me ook ingeschreven voor ‘het eerste lerend netwerk’ die jullie via Zoom organiseren. Op die manier meen ik dat ik mij nog beter zal kunnen ‘wapenen’ om een kwaliteitsvolle vrijwilliger te zijn.

Bedankt voor de kans!”

Wil je zelf ook vrijwilliger worden? 

Dan kan je hier alle informatie terugvinden.