Huis van het leren in de pers!

Huis van het Leren vzw, de Provincie West-Vlaanderen en het Agentschap voor Integratie & Inburgering zijn gestart met het rekruteren van taalvrijwilligers die wekelijks (of zo vaak als ze zelf willen) Nederlands willen praten met anderstaligen via online tools, zoals Skype, Praatbox, Whatsapp, …

Niet minder dan 100 nieuwe vrijwilligers hebben zich ondertussen aangemeld.

De Krant van West-Vlaanderen stond paraat om deze blijk van solidariteit mee te verspreiden en interviewde een van de vrijwilligers en een anderstalige gesprekspartner.