Tips voor en door anderstaligen: studeren in het hoger onderwijs

Binnen het project SIREE  willen we onder andere de in- en doorstroom van anderstaligen in het hoger onderwijs faciliteren. Dat proberen we bijvoorbeeld te doen door te sensibiliseren, samen met anderstaligen!