Nederlands oefenen

Huis van het Leren vzw, de Provincie West-Vlaanderen en het Agentschap voor Integratie & Inburgering zijn gestart met het rekruteren van taalvrijwilligers die wekelijks (of zo vaak als ze zelf willen) Nederlands willen praten met anderstaligen via online tools, zoals Skype, Praatbox, Whatsapp, …

Niet minder dan 100 nieuwe vrijwilligers hebben zich ondertussen aangemeld.

Wilt u mee het draagvlak voor dit initiatief en blijk van solidariteit vergroten?
Hieronder kunt u de link terugvinden naar het persbericht.